SWOT-ANALYSE

Strenghts
-Flexibele instelling
-ruime kennis incasso
-weinig aanwijzigingen nodig om situaties
adequaat aan te pakken
-kan goed zelfstandig werken
-werkt met veel humor
-weet helder en duidelijk te relativeren

Weaknesses
-stijl van schrijven is te zakelijk
-iets meer openstaan voor andere inzichten

Opportunities
-ook als woonconsulent inzetbaar
-pakket van aan te bieden diensten verruimen

Threats
-soms wat koppig
-soms wat ongenuanceerd
-neemt soms moeilijk wat aan