Marco is gedurende een halfjaar bij ons werkzaam geweest op de afdeling Woondiensten als medewerker huurincasso en als woonconsulent. Tijdens die periode heeft Marco zich 100% ingezet voor onze organisatie.

Om een indruk te geven van zijn kwaliteiten, heb ik getracht dit weer te geven in een SWOT-analyse.


Conclusie: Marco is uitstekend inzetbaar op verschillende functies binnen een organisatie als Patrimonium. Door zijn verschijning, zijn ruime kennis van huurincasso, evenals een hoge mate van flexibiliteit is Marco een waardevolle kracht gebleken. Wij zijn daar tevreden over geweest.

R.J. VAN DIJK, PATRIMONIUM WOONSTICHTING