Wij hebben Marco leren kennen als een joviaal en prettige collega die zijn afspraken nakomt. Hij is een no-nonsense type die breed inzetbaar is op verschillende functies. Verder komt hij over als een zelfverzekerde en vastberaden persoon die flexibel en klantgericht is ingesteld.

Gedurende 4 maanden heeft Marco de taken waargenomen van een medewerker huuradministratie/huurincasso.

Wat opviel was de snelheid waarmee Marco zich de materie eigen maakte. De taak huuradministratie was hem vreemd, maar in zeer kort tijdsbestek beheerste hij de taak en voerde die vervolgens secuur uit. De huurincasso is hem op het lijf geschreven. Kennis en vaardigheden zijn hier debet aan.

Hij heeft zinvol advies gegeven over verbetering van kwaliteit en efficientie inzake de huuradministratie en huurincasso.

Tenslotte dank ik Marco voor zijn inzet en kundige bijdrage aan de organisatie.

RIEN LODDER, RHENENSE WONINGSTICHTING