"Marco is een stevige persoonlijkheid.
Hij weet wat het Incassovak inhoudt en draagt dat actief uit.
Hij is ervaren en deskundig en dat geeft enerzijds het comfort
dat Incasso in goede handen is en anderzijds kan hij mensen
met zijn persoonlijkheid wat op afstand zetten.

Maar hij is ook iemand die oog heeft voor het team en een team
voor zich weet te winnen. Hij weet sterke analyses te verbinden
aan een scherpe prioriteitenstelling, effectieve werkmethoden
en daarmee aan goed incassoresultaat.

In de periode dat hij werkzaam was op de vestiging Hoogvliet
van Woonbron heeft hij een nieuwe Incassomethode ge´mplementeerd
met meer aandacht voor vroegtijdig grip krijgen op nieuwe debiteuren
en hun betalingsachterstanden met een vernieuwde samenwerking
tussen Incasso en Sociaal beheer.

Ook heeft hij een nieuwe deurwaarders-selectie voorbereid en begeleid.

Ik kijk met veel waardering terug op zijn inzet voor de vestiging:
-werkachterstanden (t.g.v. langdurig ziekteverlof van de senior) werden ingelopen
-de werkmethoden zijn aangescherpt
-en de de feitelijke huurachterstanden werden verlaagd.
Ik kan hem van harte aanbevelen."

E. ZWIJNENBURG
Directeur Woonbron Hoogvliet